Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne nr 2 „Dobry Start” informuje:

Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole Lingwistyczne nr 2 „Dobry Start” w Łodzi przy ul. Dąbrówki 3/7, reprezentowane przez Dyrektora – Joannę Bartlewicz.

Dane zawarte w karcie są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres prowadzenia rekrutacji a w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres pobytu dziecka w przedszkolu a następnie przez okres 5 lat.

Podanie danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz administratora takie jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, biuro rachunkowe.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W celu zapewnienia należytej ochrony Państwa danych osobowych administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Annę Stępińską, z którą mogą kontaktować się Państwo we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych.lodz@gmail.com

Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki Administrator stosuje monitoring wizyjny na całym terenie. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu znajdą państwo u Dyrektora placówki oraz Inspektora Ochrony Danych.