Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok 2019/20

 

Aby potwierdzić zapis dziecka na nowy rok prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, do pobrania w placówce oraz wpłacenie bezzwrotnej jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 500zł na konto przedszkola.

Informujemy także, że w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do naszej placówki oraz ich rodzeństwo (przy zapisaniu dwójki lub więcej dzieci dostępne są zniżki opłaty za czesne).

Przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona, zachęcamy więc do szybkiego kontaktu z dyrekcją przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!!!

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

załączniki do karty zgłoszenia

statut przedszkola

regulamin przedszkola