Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Grupa 2 Misie

Nasze „Misie” są ciekawe świata i zawsze chętne do zabawy. Dzięki temu, że grupa  nie jest jednolita  wiekowo, dzieci mają szansę rozwijać się w warunkach  zbliżonych  do tych, jakie panują w rodzinie. Starsze pomagają młodszym, stymulując  ich do działania, a obecność młodszych kolegów pozytywnie  wpływa na zachowania społeczne dzieci starszych, ucząc  ich między innymi cierpliwości i kształtując  postawę   opiekuńczości. Taki układ grupy - inspirowany koncepcją Marii Montessori - pozytywnie wpływa na  wszechstronny rozwój wszystkich dzieci.  

Grupa pracuje i bawi  się z wykorzystaniem między innymi pomocy montessoriańskich, które  umożliwiają poznawanie świata poprzez  doświadczanie. I tak zwykłe nawlekanie koralików okazuje  się być  wspaniałym treningiem  cierpliwości, poza  tym  doskonali  zmysł wzroku, ćwiczy precyzję ruchów, kształtuje poczucie estetyki. Przy okazji pracy z różnorodnymi przyborami, dzieci uczą  się zasad współpracy, dzielenia  się, a także utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.