Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Grupa 2 Misie

Dzięki temu, że grupa  nie jest jednolita  wiekowo, dzieci mają szansę rozwijać się w warunkach  zbliżonych  do tych, jakie panują w rodzinie. Starsze pomagają młodszym, stymulując  ich do działania, a obecność młodszych kolegów pozytywnie  wpływa na zachowania społeczne dzieci starszych, ucząc  ich między innymi cierpliwości i kształtując  postawę   opiekuńczości. Taki układ grupy - inspirowany koncepcją Marii Montessori - pozytywnie wpływa na  wszechstronny rozwój wszystkich dzieci.  

Grupa pracuje i bawi  się z wykorzystaniem między innymi pomocy montessori, które  umożliwiają poznawanie świata poprzez  doświadczanie. I tak zwykłe nawlekanie koralików okazuje  się być  wspaniałym treningiem  cierpliwości, poza  tym  doskonali  zmysł wzroku, ćwiczy precyzję ruchów, kształtuje poczucie estetyki. Przy okazji pracy z różnorodnymi przyborami, dzieci uczą  się zasad współpracy, dzielenia  się, a także utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. W celu realizacji obowiązujących treści programowych nauczyciel wykorzystuje różnorodne metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, czyli zabawę.

 • - edukacja wg M, Montessori
 • - pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • - metody związane z nauką czytania: Bogdanowicz, Cieszyńskiej, Domana
 • - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • - metoda aktywnego słuchania muzyki, w tym przede wszystkim klasycznej, wg Batii Strauss
 • - gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana
 • - relaksacja
 • - bajkoterapia
 • - kodowanie
 • - trening uważności "Zielona żabka"
 • - joga
 • - dogoterapia
 • - rytmika
 • - język angielski codziennie
 • - język hiszpański dwa razy w tygodniu
 • - zajęcia kulinarne "Ekokuchcik"
 • - koncerty muzyków, zapoznanie z instrumentami