Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Grupy

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role.

Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się u nich empatia - czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

Cykl pracy własnej rozpoczyna się o 9.00 i trwa nieprzerwanie przez 2,5 – 3 godziny. Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia poprzez spontaniczne aktywności. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych.