Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Zajęcia w ramach czesnego

Zajęcia:

- Praca z materiałem Montessori (edukacja: językowa, matematyczna, przyrodnicza, astronomiczna, geograficzna, kształcenie zmysłów, wychowanie dla kultury życia, wychowanie przez sztukę, z zakresu umiejętności praktycznych dnia codziennego – rozwój samodzielności)

- rytmika raz w tygodniu

- język angielski 4 razy w tygodniu (1 raz Native Speaker)

- język hiszpański raz w tygodniu

- warsztaty kulinarne „Mali kucharze”

- aktywne słuchanie muzyki poważnej – metoda Batti Strauss

- zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

-- „Muzyczne wariacje” – cykliczne spotkania z muzyką, zapoznanie z instrumentami, krótkie koncerty

- zajęcia plastyczne – rozwijanie wyobraźni i kreatywności, stosowanie różnorodnych technik i form plastycznych oraz technicznych, m. in. orgiami płaskie, frotaż itp.

- Edukacja przez ruch – zabawy opierające się na ruchu w rytm muzyki, które prowadzą do wytworzenia pracy plastycznej przez dziecko, bazującej w dużej mierze na technice orgiami. Podczas zajęć na skutek dotlenienia mózgu pobudzone zostają obie półkule mózgowe, zwiększa się i wydajność i poprawia się synchronizacja.