Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Zajęcia w ramach czesnego

 

- praca z materiałem Montessori (edukacja: językowa, matematyczna, przyrodnicza, astronomiczna, geograficzna, kształcenie zmysłów, wychowanie dla kultury życia, wychowanie przez sztukę, z zakresu umiejętności praktycznych dnia codziennego – rozwój samodzielności)

 • - rytmika - raz w tygodniu
 • - język angielski - codziennie -  Bilingual Future - program powszechnej dwujęzyczności
 • - język angielski  z lektorem - dwa razy w tygodniu 
 • - język hiszpański - dwa razy w tygodniu
 • - joga - raz w tygodniu
 • - dogoterapia - raz w miesiącu
 • - "Kodowanie na dywanie" - zajęcia z kodowania
 • - koncerty muzyczne - raz w miesiącu
 • - warsztaty kulinarne „Ekokuchcik” - raz w tygodniu
 • - aktywne słuchanie muzyki poważnej – metoda Batti Strauss
 • - zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • - zajęcia plastyczne – rozwijanie wyobraźni i kreatywności, stosowanie różnorodnych technik i form plastycznych oraz technicznych, m. in. orgiami płaskie, frotaż itp.
 • - edukacja przez ruch – zabawy opierające się na ruchu w rytm muzyki, które prowadzą do wytworzenia pracy plastycznej przez dziecko, bazującej w dużej mierze na     technice orgiami. Podczas zajęć na skutek dotlenienia mózgu pobudzone zostają obie półkule mózgowe, zwiększa się i wydajność i poprawia się synchronizacja
 • - trening uważności "Zielona żabka"

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • - zajęcia z piłką "Przedszkoliada"
 • - zajęcia taneczne