Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury wewnętrzne i regulaminy

Regulaminy i procedury Przedszkola Lingwistycznego

 

Wewnętrzna procedura postępowania w Przedszkolu Lingwistycznym obowiązująca w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące Dzieci, Pracowników i Rodziców

 

 • Nad logistyką przyprowadzania i odbierania dzieci czuwać będzie wyznaczony pracownik placówki. Dziecko odbierane jest w drzwiach przez pracownika przedszkola. W szatni może być maksymalnie 3 dzieci. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz, aż do momentu zwolnienia miejsca w szatni. Pracownik będzie również kontrolował stan zdrowia dziecka wchodzącego do placówki (pomiar temperatury termometrem elektronicznym bezdotykowym, sprawdzenie wizualne stanu zdrowia dziecka). Rodzic powinien dostarczyć do Przedszkola zgodę na pomiar temperatury u dziecka. Dziecko będzie miało dezynfekowane ręce chusteczkami odkażającymi przed wejściem do sali.
 • Przy odbiorze dziecka rodzic dzwoni domofonem, czeka na zewnątrz, a pracownik przedszkola w tym czasie ubiera dziecko i odprowadza do rodzica.
 • Nie przyprowadzamy do placówki dzieci nawet z niewielkimi objawami chorobowymi. Pracownik czuwający nad wprowadzaniem dzieci do placówki może odmówić wstępu, jeżeli zaobserwuje jakiekolwiek niepokojące go symptomy. Odmowa przyjęcia do placówki może mieć miejsce nawet, jeżeli przedstawione zostanie zaświadczenie od lekarza o dobrym stanie zdrowia dziecka (wyjątek stanowią aktualne orzeczenia od lekarzy specjalistów np. pulmunologa, alergologa).
 • Do odwołania do przedszkola nie można przynosić oraz pozostawiać przedmiotów z zewnątrz: wózków, rowerków, hulajnóg, fotelików, a także żadnych zabawek, przytulanek itp.. Do przedszkola nie można także przynosić własnej żywności oraz wody lub soków.
 • Nauczyciele będą kontaktowali się z rodzicami telefonicznie oraz e-mailowo. Telefon do przedszkola: 42/661-04-00
 • Nie rezygnujemy z zadań zdalnych. W grupach będą prowadzone zajęcia wynikające z podstawy programowej. Program i podstawa będą dostosowane do wieku dziecka. Będą to zajęcia muzyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze i ćwiczenia gimnastyczne.
 • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka podczas pobytu w placówce rodzic ma obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie po otrzymaniu informacji od nauczyciela, nie później niż 45 min po otrzymaniu takiej informacji. W czasie tym zastosowane zostaną odrębne procedury związane zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla dziecka oraz innych osób przebywających w placówce. Mamy przygotowane izolatorium (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w których będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przedszkole do 24 maja pracuje krócej 8.00-16.00. Dzieci przyprowadzamy w godz. 8.00-8.30
 • Ograniczamy liczbę dzieci przyjmowanych do przedszkola . Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, chyba, że ankieta rozpoznawcza (patrz punkt poniżej) wskazuje na ryzyko. Grupa dzieci nie powinna być większa niż 7 osób.
 • Rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety informacyjnej na temat stanu zdrowia dziecka oraz możliwych kontaktach potencjalnie niebezpiecznych pod względem zdrowotnym .
 • Do 24 maja nie prowadzimy zajęć dodatkowych (okres ten może zostać przedłużony). Nie wpuszczamy do placówki także rodziców oraz osób z zewnątrz (kurierów, listonoszy, organów kontroli, itp.) Nie organizujemy żadnych wyjść poza teren placówki.
 • Dzieci podczas korzystania z łazienki są pod opieką pomocy przedszkola. Zwracamy uwagę na częste mycie rąk. Do 24 maja rezygnujemy z mycia zębów w placówce. Dzieci będą korzystały z ręczników jednorazowych i mydła antybakteryjnego.
 • Osoba wyznaczona do kontrolowania przyprowadzania i odbierania dzieci zobowiązana jest stosować rękawiczki ochronne i maseczkę lub przyłbicę.
 • Dezynfekcja w placówce będzie odbywała się w godz. 9.00, 14.00 oraz 16.00 (klamki, drzwi wyjściowe, domofon, włączniki światła, podłoga). Codziennie przed zamknięciem sale i zabawki będą  dezynfekowane. Codziennie po pracy dezynfekujemy także przyłbice. Profesjonalne mopy firmy Merida będą każdego dnia będą zmieniane i  następnie prane w temperaturze 90 stopni.
 • Wietrzymy pomieszczenia tak często, jak to możliwe (przynajmniej raz na 1 godz.).
 • Osobiste rzeczy dzieci oddawane są rodzicom do prania w każdy piątek.
 • Z klas zabieramy maskotki oraz część zabawek. Resztę zabawek dzielimy na grupy. Jedna grupa zabawek jest użytkowana danego dnia. W kolejnym dniu zabawki użytkowane poprzedniego  dnia zostają zdezynfekowane, a w tym czasie dzieci korzystają z drugiej sali.
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 • Przestrzegamy wszystkich wytycznych i zasad higieny. Przypominamy zasady zakrywania ust np. podczas kichania czy ziewania. Prowadzimy zajęcia z zakresu przestrzegania zasad higieny, a także oswajamy dzieci z nową rzeczywistością.
 • Dokonujemy pomiarów temperatury dzieci (termometrem elektronicznym bezdotykowym) trzy razy dziennie – przywejściu, ok. godz. 10.00 oraz ok. godz. 13.00. Jeżeli pojawią się niepokojące symptomy odnotowujemy je w odpowiednim formularzu oraz informujemy dyrekcję placówki. Jeżeli stwierdzone zostaną objawy chorobowe u któregoś dziecka, stosujemy osobną procedurę (Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów chorobowych)
 • Rezygnujemy z samodzielnego nakładania posiłków. Posiłki rozdzielamy w pomieszczeniu rozdziel- ni i tak podajemy dzieciom. Staramy się podczas posiłków zapewnić możliwą bezpieczną odległość pomiędzy dziećmi.
 • Działamy zgodnie z wytycznymi oraz procedurami dbając o zdrowie dzieci, własne oraz rodziców. Pamiętamy jednak o zdrowym rozsądku i praktycznym podejściu do sprawowanych obowiązków.