Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Grupa 3 Sowy

Grupa „Sowy” funkcjonuje w oparciu o pedagogikę Marii Montessori. Metoda ta stosowana jest prawie na całym świecie. Propaguje rozwój umysłu, duszy i ciała przez samodzielną i spontaniczną aktywność.

Fundamentalnym jej założeniem jest fakt, że dzieci w wieku 3-6 lat, rozwojowo gotowe są do odkrywania tematów uważanych za zbyt trudne dla dzieci w wieku przedszkolnym przez konwencjonalny system nauczania. W konsekwencji dziecko ma możliwość poznawania umiejętności pisania, czytania, a także matematyki tak szybko, jak wykazuje swoje zainteresowanie danym tematem. Jednak nigdy dziecko nie jest zmuszane do pracy z danym materiałem przedwcześnie. Dzieci w sposób naturalny wybierają pomoc, która jest adekwatna do ich wieku i umiejętności.

Jednym z kolejnych założeń jest troska o otoczenie. Dzieci pracują ze specjalnymi pomocami dydaktycznymi tzw. materiałem rozwojowym Marii Montessori. Jest on zbudowany tak, by wychowankowie mogli sami nad swoim postępowaniem sprawować kontrolę i korygować ewentualne błędy. Materiały te są estetycznie wykonane, funkcjonalne i odporne na zniszczenia. Ułatwiają samodzielną realizację podjętych zadań, podkreślają wagę zasady, że jedyną drogą rozwoju dziecka jest jego samodzielnie wykonana praca. Sala jest tak zorganizowana i uporządkowana aby dziecko wiedziało jak odnaleźć i odnieść na miejsce daną pomoc.