Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Grupa 3 Sowy