Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Opłaty

oplaty

- 7:00 – 17:00 - opłata stała 635 zł z wyżywieniem (200zł wyżywienie + 435zł czesne)

Karnety:

max 8 wejść w miesiącu – 35zł  za dzień  (wyżywienie w cenie) 280zł płatne z góry /oplata stala/

Nadgodziny:

12zł za każdą rozpoczętą godzinę poza czesnym


Opłata wpisowa:

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola wpłacają bezzwrotne wpisowe w wysokości 500zł - opłata jednorazowa. Zapewnia ona rezerwację miejsca w przedszkolu i jest przeznaczona na fundusz rozwoju placówki.


Opłaty pobierane  są z góry  do 10-go każdego miesiąca, wpłacane są na konto przedszkola. 

Bank Millenium: 42116022020000000346079849