Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Opłaty

Grupy montessoriańskie w Przedszkolu  Lingwistycznym nr  2   (3 - 6 lat)

7:00 – 17:00 - opłata stała 600 zł


Grupa (2,5 – 3 lat)


7:00 – 17.00 - 600 zł 


Karnety

8 wejść w miesiącu – 25zł  dzień z wyżywieniem

Opłata wpisowa:

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola wpłacają bezzwrotne wpisowe w chwili spisania umowy w wysokości 400zł - opłata jednorazowa. Zapewnia ona rezerwację miejsca w przedszkolu i jest przeznaczona na fundusz rozwoju placówki.

Przy zapisie do przedszkola dwójki dzieci przysługuje 50% zniżki w opłacie  za czesne na drugie dziecko.

Opłaty pobierane  są z góry  do 10–go każdego miesiąca, wpłacane są na konto przedszkola.